Me har lang erfaring som arrangør av gruppeturar og firmaarrangement. Alt frå enkle vandreturar for ein familie eller vennegjeng, til komplekse arrangement for store internasjonale firma. Me og våre samarbeidspartnar kan skreddarsy unike løysingar når det gjeld servering, overnatting, transport, logistikk og teknisk gjennomføring. Og ikkje minst har me ein godt utvikla kreativ sans - naturen og landskapet i nærområdet gir oss mogelegheiter til å skapa noko heilt utanom det vanlege.

Ta kontakt med oss så kan me diskutere løysingar som passar til ditt behov.